4817

Doğum Günü Partileri

Doğum Günü Partileri

0-3 Ay Çocukların Gelişimi

0-3 AY GELİŞİM SÜRECİ
 
 
 
MOTOR GELİŞİMİ
 
     ¨     Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
     ¨     Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
     ¨     Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,
     ¨     Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
     ¨     Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
     ¨     Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
     ¨     1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
     ¨     2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
     ¨     Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
     ¨     Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
    ¨     Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,
 
 
ALGISAL GELİŞİMİ
 
    ¨     Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
    ¨     Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
¨    ¨     Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
¨     Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
     ¨     1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
     ¨     3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
     ¨     2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
    ¨     Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
     ¨     2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
     ¨     3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
     ¨     Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
     ¨     Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
     ¨     Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
     ¨     Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,
 
DİL GELİŞİMİ
 
     ¨     Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
   ¨     Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
     ¨     2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
     ¨     Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,
 
 
SOSYAL GELİŞİMİ
 
     ¨     Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
     ¨     5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
     ¨     3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,